วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

เนื้อคู่ประตูถัดไป - เป็นฉัน..มันผิดตรงไหน

เนื้อคู่ประตูถัดไป - เป็นฉัน..มันผิดตรงไหน

Part 1


Part 2


Part 3


Part 4


Part 5